Survey

20.000.000,0

Tuỳ ngành hàng và yêu cầu chuyên môn sẽ có báo giá cụ thể

Description

Thực hiện khảo sát & thu thập phản hồi về sản phẩm của nhóm công chúng mục tiêu

Additional information

unit

100 mẫu