Chúng tôi đang tuyển dụng

Nếu bạn yêu thích quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, hoặc bạn có một bộ não đầy ý tưởng, hoặc đơn giản là bạn muốn làm việc trong một môi trường sáng tạo. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy tham gia ngay với chúng tôi!

Account Executive

SKYPERRY đang tìm kiếm nhân tài cho vị ví Account Executive. Nhấn vào Apply now để tìm hiểu thêm.

Design Executive

SKYPERRY đang tìm kiếm nhân tài cho vị ví Design Executive. Nhấn vào Apply now để tìm hiểu thêm

Content Executive

SKYPERRY đang tìm kiếm nhân tài cho vị ví Content Executive. Nhấn vào Apply now để tìm hiểu thêm

Digital Executive

SKYPERRY đang tìm kiếm nhân tài cho vị ví Digital Marketing. Nhấn vào Apply now để tìm hiểu thêm

contact

Xin chào! hãy kể câu chuyện của bạn với SKYPERRY

Nhấn vào đây để liên hệ với chúng tôi!

Nhận báo giá ngay