TRÁCH NHIỆM:

  • Phối hợp cùng đồng đội để tạo ra những sản phẩm truyền thông (bài viết, social posts, animation, video clips) từ giai đoạn đầu tiên (ý tưởng) cho đến giai đoạn cuối cùng. 
  • Đảm bảo chất lượng phần nhìn (visual) của những sản phẩm trên. 
  • Đảm bảo tính bản quyền và chất lượng của sản phẩm. 
  • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Sử dụng thành thạo các bộ công cụ adobe (Ae, Ps, Ai, Pr) và không ngừng cập nhật kỹ thuật, xu hướng mới 
  • Có kiến thức quay dựng cơ bản hoặc có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về kỹ năng quay dựng cơ bản. 
  • Từ 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. 
  • Sáng tạo, năng động. 
  • Từng làm trong các Công ty Agency là một lợi thế. 
  • Khung lương 3P

Thông tin thêm vui lòng liên lạc email: hr@skyperry.com.