YOUR COMMITMENT DIGITAL MARKETING PARTNER

Unlock the digital potential of your business and go faster in digital age.

PUSH BOUNDARIES CHALLENGE IDEAS

Make digital technologies work harder for your business

SOCIAL MEDIA

Your social media solutions about customer connection.

Consumer connections are moving online. We believe that it is time to begin the strategies to build trusted relationships with customers on social media. Powered by technology, creativity and social media understandings, our work is to customize and develop authentic connections to customers on social media.

READ MORE

INFLUENCER MARKETING

Our experience makes us experts. Since 2014 for more than 100 brands.

We believe that influencer marketing should not be seperated from the rest of digital marketing world. To create business impact, influencer marketing needs to be supported by technology, strategies, creativity, content and media. For that reason, we offer a full-service influencer marketing.

READ MORE

CONTENT STUDIO

New age of content creation is coming.

We believe that It’s time to empower content creators to make authentic content for brands. SKYPERRY Content Studio is born to establish the cooperation between brands and creators. We start the new era of content by bringing all talented creators to the table of content creation.

READ MORE

FOR OVER 100 BRANDS SINCE 2014

Lavie

Influencer Marketing

CDRI

Influencer Marketing & Event

VFF

Content Marketing

Xiaomi

Influencer Marketing & Event

Unimom

Content Marketing

Trivago

Influencer Marketing & Video Production

Chợ Tốt

Influencer Marketing & Social Media

Meitu

Influencer Marketing

MAX HBO

Influencer Marketing & Event

WHY US

We do not provide social media services but a social media solution. We always focus on what business value social can add not hiding likes, comments and shares – and build a bespoke strategy to delivery it.

READ MORE

The Challenge

The Execution

The Results

CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO MÙA LỄ HỘI

Những ngày cuối năm đến gần cũng là lúc người tiêu dùng bắt đầu mua sắm nhiều hơn. Cũng là thời điểm nhãn hàng đẩy mạnh các chiến dịch tiếp thị cho mục tiêu tăng doanh thu và xây dựng hình ảnh nhãn hàng Bắt đầu một mùa lễ sớm hơn Vừa kết thúc Halloween … Continued

Xu hướng phát triển của ngành thời trang…

Quảng cáo cho thẩm mỹ viện: cần kể…

Đặc điểm khác biệt giữa Video ngắn –…

CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO MÙA LỄ HỘI

Những ngày cuối năm đến gần cũng là lúc người tiêu dùng bắt đầu mua sắm nhiều hơn. Cũng là thời điểm nhãn hàng đẩy mạnh các chiến dịch tiếp thị cho mục tiêu tăng doanh thu và xây dựng hình ảnh nhãn hàng Bắt đầu một mùa lễ sớm hơn Vừa kết thúc Halloween … Continued

Xu hướng phát triển của ngành thời trang…

Năm 2020 là năm có nhiều biến động mạnh đến tổng quan kinh tế thế giới do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Sự kiện này đã làm thay đổi hành vi người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và cách thức mua hàng, họ cũng trở nên khắt khe hơn đối với … Continued

Quảng cáo cho thẩm mỹ viện: cần kể…

Các thẩm mỹ viện chưa hẳn cạnh tranh với nhau mà cuộc cạnh tranh thật sự là ai có thể chạm tới nhóm khách hàng mới chưa hề nghĩ nghĩ đến việc thẩm mỹ. Để thu hút nhóm khách hàng mới này, thẩm mỹ viện cần kể câu chuyện khác biệt, đưa ra một lý … Continued

Đặc điểm khác biệt giữa Video ngắn –…

Những nội dung video tạo ảnh hưởng đến người tiêu dùng là thử thách đối với các marketer. Một dự án video tốt cần đủ sức thu hút và hướng đến đúng đối tượng mục tiêu. Có rất nhiều yếu tố quyết định đến thành công của video, trong đó là về độ dài của … Continued