Có nhiều loại nội dung truyền thông phục vụ mục đích thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Tuy nhiên, không ít thương hiệu vẫn gặp khó khăn trong việc quyết định loại nội dung nào sẽ hoạt động tốt và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Content marketing là một lĩnh vực đang phát triển. Những thay đổi trong hành vi, sở thích của khách hàng, thị trường thay đổi, cũng như các thuật toán của các nền tảng số quyết định loại nội dung nào tạo ra kết quả tốt nhất. Ngoài ra, nhiều người xây dựng thương hiệu quên rằng content marketing là một hình thức inbound marketing. Thay vì tấn công khách hàng bằng các quảng cáo và khuyến mãi, nó cung cấp cho họ những nội dung hữu ích và có giá trị để đổi lấy là những nhận thức cảm tính tích cực về thương hiệu

Tuy nhiên, điều này có nghĩa doanh nghiệp không thể nhìn thấy ngay kết quả khi bắt đầu thực hiện. Chỉ khi kết nối doanh nghiệp – khách hàng được thiết lập mới dẫn đến lợi ích thụ động. Dưới đây là 5 loại nội dung thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong thời đại ngày nay.