TRÁCH NHIỆM:

 • Briefing:
  • Tham gia nhận brief từ khách hàng
  • Phối hợp với các bộ phận chức năng khác như Account, Marketing và Digital để phân tích brief, đưa ra các ý tưởng, chiến lược nội dung phù hợp
 • Production:
  • Sản xuất và quản lý sản xuất các ý tưởng, nội dung, thông điệp, kịch bản trong những dự án truyền thông và KOL, Influencer
  • Phối hợp với Art Manager, Graphic Designer, Media team để sản xuất các sản phẩm sáng tạo theo brief của khách hàng (nội bộ và ngoài công ty)
 • Planning
  • Sắp xếp, lập kế hoạch và quản lý công việc theo tuần/tháng
  • Báo cáo tiến độ công việc theo tuần với quản lý trực tiếp

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Báo chí, truyền thông
 • 1 – 2 năm kinh nghiệm trong ngành sáng tạo nội dung, hoặc vị trí tương đương
 • Kiến thức căn bản về marketing
 • Khả năng trình bày ý tưởng và quản lý thời gian 
 • Khung lương 3P

Thông tin thêm vui lòng liên lạc email: hr@skyperry.com.