Thử Nghiệm Sản Phẩm Mới

Vui lòng chọn mục tiêu!

  • * Vui lòng chọn mục tiêu!
   Cơ bản
   Nâng cao
  • Nâng cao
   • Lập kế hoạch toàn diện và điều phối các hoạt động thử nghiệm sản phẩm tích hợp trên cả 2 nền tảng Online & Offline

   Cơ bản
   • Kế hoạch thử nghiệm & quảng bá sản phẩm trên nền tảng trực tuyến (Facebook, TikTok, Youtube, Instagram)
   • Kế hoạch thu thập phản hồi, review của khách hàng sản phẩm trong thời điểm thử nghiệm
   Nâng cao
   • Kế hoạch thử nghiệm & quảng bá s sản phẩm trên nền tảng trực tuyến (Facebook, TikTok, Youtube, Instagram)
   • Kế hoạch thu thập phản hồi, review của khách hàng sản phẩm trong thời điểm thử nghiệm
   • Kế hoạch giải quyết rủi ro, khủng hoảng (nếu có phát sinh)
   Cơ bản
   • 5 social post tĩnh (2D Image + Caption + 30 Comment seeding
   • 5-7 KOL post ((2D Image/Video/Story + Caption)
   • 5 Group/Community post + 30 Comment seeding

    

   Nội dung (Nâng cao)
   • 10 social post tĩnh (2D Image + Caption) + 50 Comment seeding
   • 7-10 KOL post ((2D Image/Video/Story + Caption) + 50 Comment seeding
   • 7 Group/Community post + 50 Comment seeding
   • 1 AR Game
   Cơ bản
   • Xây dựng landing page cung cấp thông tin về sản phẩm thử nghiệm + khảo sát phản hồi về sản phẩm
   • Tổng hợp báo cáo phản hồi
   Nâng cao
   • Xây dựng landing page cung cấp thông tin về sản phẩm thử nghiệm + khảo sát phản hồi về sản phẩm
   • Thu hút traffic + tương tác của người dùng về lannding page
   • Tổng hợp báo cáo phản hồi + thu thập data

   Nâng cao
   • Tổ chức sự kiện livestream/minigame trên nền tảng Shopee live hoặc TikTok Shop
   Cơ bản
   • Khảo sát: 50 data
   • Cỡ mẫu khảo sát: 50 người tham gia
   • Tổng kết, đánh giá phản hồi và xếp hạng sản phẩm
   Nâng cao
   • Khảo sát: 100 data
   • Cỡ mẫu khảo sát: 100 người tham gia
   • Tổng kết, đánh giá phản hồi và xếp hạng sản phẩm

   Cơ bản
   • Kế hoạch PR và giới thiệu sản phẩm với ưu đãi đặc biệt/quà tặng miễn phí trên các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok shop)
   Nâng cao
   • Kế hoạch PR và giới thiệu sản phẩm với minigame/ưu đãi đặc biệt/quà tặng miễn phí/dùng thử… trên các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok shop)
   • Thu hút traffic & tương tác trong thời điểm cụ thể

   Cơ bản
   • Nano: <=100k follow
   Nâng cao
   • Nano: <=100k follow
   • Nano: <=100k follow
   Nâng cao
   • Micro: 100k<A<=400k follow
   • Macro: 400k<A<1M follow

   Cơ bản
   MỤC TIÊU
   • Tăng follow/Tăng like
   • Tăng click /CPC
   • Tăng ThruPlay
   • Tăng engagement
   • Tăng reach
   • Seeding comment trên livestream
   • Tăng view trên livestream
   • Tăng traffic nền tảng thương mại điện tử
   KPI
   • Reach: 1,000,000
   • Link click: 1,000
   • ThruPlay: 100,000
   • Seeding comment trên livestream: 500
   • Tăng view trên livestream: 10000 (tổng số view)
   • Comment: 200 (FOC)
   • Like: 3000 (FOC)
   Nâng cao
   MỤC TIÊU
   • Tăng follow/Tăng like
   • Tăng click/CPC
   • Tăng ThruPlay
   • Tăng engagement
   • Tăng reach
   • Seeding comment trên livestream
   • Tăng view trên livestream
   • Tăng traffic nền tảng thương mại điện tử
   KPI
   • Reach: 1,200,000
   • Link Click: 2,500
   • Engagement: 25,000
   • ThruPlay: 200,000
   • Seeding comment trên livestream: 500
   • Tăng view trên livestream: 10,000 (tổng số view)
   • Comment: 200 (FOC)
   • Like: 3000 (FOC)
  Tổng giá